Äntligen ett förbud mot laxfiske med drivlinor i södra Östersjön!

//Äntligen ett förbud mot laxfiske med drivlinor i södra Östersjön!

Äntligen ett förbud mot laxfiske med drivlinor i södra Östersjön!

Havs- och vattenmyndigheten har idag beslutat att förbjuda laxfiske med drivlinor i Östersjön. Anledningen är att årets kvot redan är så gott som uppfiskad. Beslutet är ett led i arbetet med att skydda den vilda laxstammen i Östersjön.

– Vi förstår att beslutet innebär svårigheter för yrkesfiskare i södra Östersjön. Syftet är dock att skapa förutsättningar för ett hållbart laxfiske på längre sikt, säger Jarl Engquist vid Havs- och vattenmyndigheten.

Svenska yrkesfiskare har möjlighet att fiska 13 731 laxar i kvoten ”fiske av lax med övriga redskap”. Enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömning är årets kvot redan i det närmaste uppfiskad. Det redskap som dominerar detta fiske är drivlina varför just fiske med detta redskap förbjuds från och med den 5 mars. Förbudet gäller året ut.

Redan tidigare i år har myndigheten fattat beslut om att yrkesfisket efter lax i öppet hav i Östersjön ska fasas ut till 2013. En konsekvens av beslutet är att yrkesfisket nära kusten med fällor och främst i Norrland kan fortsätta medan det småskaliga yrkesfisket efter lax ute i södra Östersjön behöver fasas ut. Dagens beslut berör yrkesfiskare i södra Östersjön.

Källa:

 

Kanske stiger lite fler laxar i år i Mörrum och Emån?

By |2017-02-23T13:51:28+00:00mars 1st, 2012|Övriga inlägg|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment